Kring voor Meditatie en bezinning

De Kring heeft als doel om meditatietechnieken en esoterische kennis aan te reiken waarmee de mens harmonie, liefde, wijsheid en het Goddelijke in zichzelf kan realiseren. Vanuit die realisatie worden deze kwaliteiten uitgedrukt in onze dagelijkse leefomgeving waardoor we bijdragen aan een betere samenleving. Met ons streven naar verdraagzaamheid en harmonie zijn we een ontmoetingsplaats voor mensen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. De Kring biedt nieuwkomers een inleidende uitleg.

Een belangrijk aspect van de visie van de Kring is dat er geen hiërarchische posities zijn. Onze deelnemers realiseren het Goddelijke in zichzelf. Samen mediteren versterkt de bedding daarvoor. Uiteraard zijn er taken en rollen die opgepakt en ingevuld worden, dit wordt ingevuld  vanuit een vrijwillige bijdrage aan de groep en aan de Kring, in gelijkwaardigheid. In onze visie is groepsbewustzijn een belangrijk aspect van de spirituele groei in deze tijd.

We komen regelmatig bijeen om te mediteren op 3 verschillende locaties in het land, in Haarlem, Almere en de omgeving van Den Bosch.

De Kring heeft geen winstoogmerk. De Kring heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) RSIN nummer 804810904. Vrijwillige bijdragen, giften en schenkingen zijn daarmee aftrekbaar.