Onze groep

Het bestuur

De Kring wordt geleid door een bestuur. Hierin hebben minimaal zitting een voorzitter, penningmeester en een secretaris als ook  2 algemene leden zitting.

De onkosten van de bestuurders wordt vergoed. Bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen (de zogenaamde vacatiegelden). Alle huidige bestuurders zien hier van af.

Financiële positie

De Kring voor Meditatie en Bezinning heeft geen winstoogmerk. Al het werk binnen De Kring wordt op vrijwillige basis gedaan. Er staat geen beloning tegenover.

Voor het continueren van de werkzaamheden van de Kring zijn uiteraard financiële middelen nodig. Deze inkomsten komen voort uit:

– vrijwillige bijdragen van leden als support voor het houden van bijeenkomsten,

– bijdragen van deelnemers aan de verblijfskosten van weekendworkshops of retraite,

– giften en schenkingen,

– erfstellingen en legaten

 Uitgaven bestaan voornamelijk uit kosten om de bijeenkomsten te kunnen organiseren, zoals huurkosten van een locatie. 

Deelnemers aan de Kring mogen volledig inzage hebben in de financiën.  

 Beleidsplan DE KRING

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019